Interview med Jacob Cass

Interview med Jacob Cass

Arkiveret i kategorien Grafiske designere d. 28. september 2014


Interview med en af de mest kendte grafiske designere, som har arbejdet med nogle af verdens største brands, og skaffede sig selv et job i New York hos CarrotCreative via Twitter.

Hvad appelerede til dig, om at have en karriere inden for design?

At være designer og leve af det, var ikke noget jeg faldt over med det samme, det var noget jeg fandt ud af med tiden. Jeg havde leget lidt med web design som en hobby, og nogle folk havde spurgt om jeg kunne hjælpe dem med deres design opgaver. Så det var mere et tilfælde jeg kom til at have en karriere inden for design, og jeg har ikke kigget mig tilbage siden. 

Hvad var dine første skridt?

Efter jeg fandt min passion for design, begyndte jeg mere professionelt at studere, læse bøger, blogs og i sidste ende startede jeg på universitetet for at studere Visuel Kommunikation. Jeg arbejdede som freelance designer i denne periode. Efter jeg havde afsluttet min uddannelse, flyttede jeg fra Sydney til New York for at skubbe min karriere yderligere fremad. 

Hvordan har din stil udviklet sig?

Jeg forsøger ikke at holde mig til en bestemt stilart, men snarere at tilpasse min stil til hver enkelt kundes behov. Den ene dag kunne det være ren og minimalistisk, den anden retro. Mulighederne er virkelig uendelige. 

Hvad inspirerer dit arbejde?

Inspirationen kommer alle steder fra, og der er ingen specifik ting, der "inspirerer" mit arbejde. Jeg plejer at sige, at min passion for design også er min inspiration. 

Hvordan er din kreative proces?

Selvom jeg aldrig har haft en konkret måde at arbejde med min kreative process, så har jeg gennem tiden lavet et par artikler omkring min kreative proces, og normalt er det lidt i denne retning:

1. Design Brief: Jeg bruger spørgeskema eller interview med kunden for at få design briefen.

2. Research: Lav research fokuseret på industrien, på virksomhedens historie, og på virksomhedens konkurrenter.

3. Referencer: Søg efter designs der har været vellykkede og aktuelle stilarter og tendenser, der er relateret til design briefen.

4. Skitsering & konceptudvikling: Udvikling af designkoncept, udfra design briefen og researchen.

5. Refleksion: Hold pauser under hele designprocessen, for at kunne se på det med klare øjne.

6. Gentag de tidligere trin.

7. Præsentation: Præsenter kun et udvalg af designretningerne til kunden.

8. Fejring: Drik en øl, spis chokolade, tag en lur, begynd på dit næste design projekt. Eller en kombination. ;-)

Hvad har været højdepunktet i din karriere indtil nu?

Min blog er et kontinuerligt højdepunkt, og jeg er evigt taknemmelig for, at den konsekvent bringer nye kunder til mig. Tætte konkurenter ville være min TEDx tale eller at arbejder med Jerry Seinfeld. 

Hvad er den bedste del af dit job?

At lave det jeg elsker og få betaling for det. Og være i stand til at gøre det fra et hvilken som helst sted i verden. 

Hvad er dit eget favorit logo?

Godt spørgsmål. Et logo, der altid sidder fast i min hukommelse er Chase Bank logo. Det er ikke et logo, som mange vil sige er deres favorit, men det er bare så simpelt, så let genkendeligt, så tidløs, så alsidig og meget passende til en milliard dollar global virksomhed. Det rammer rigtig i alle bokse i min bog. 

Hvem er din favorit designer?

Jeg har ikke en favorit designer. Jeg ser så mange fantastiske designs og designere hver dag, det er simpelthen umuligt at have en favorit.

Street Fighter Coffee Shop Phil Cass Ruff Club Comedians In Cars Getting Coffee Sweet N Low Fly Wheel Fitucci Eton Fanicial

  

  

Read the interview in English:

Interview with Jacob Cass

Interview with one of the most famous graphic designers. He has worked with some of the world's biggest brands, and got himself a job in New York at CarrotCreative via Twitter.

What appealed to you about having a career in design?

Finding out that you could be a designer as a job wasn't something that was brought to my attention very early on but I had dabbled in web design as a hobby and from that I had people asking if I could help them with their own design needs. So I basically fell into the career and I have never looked back. 

What were your first steps?

After realizing my love for design, I started studying it in a professional manner, reading books, blogs and eventually going to University to study Visual Communication. I freelanced throughout this time, and then after graduation, moved from Sydney to New York to purse my career even further.

How has your style evolved?

I don't try to stick to any one style but rather adapt my style for each client's needs. One day it could be clean and minimal, another retro and grungy. The possibilities are really endless.

What inspires your work?

Inspiration comes from everywhere and there is no specific thing that 'inspires' my work. I'd like to say that my passion for design is my inspiration.

How is your creative process?

Although never concrete, I've posted a few articles on my creative process and it usually goes alone the lines of:

1. Design Brief: Conduct questionnaire or interview with client to get the design brief.

2. Research: Conduct research focused on the industry itself, on its history, and on its competitors.

3. Reference: Conduct research into designs that have been successful and current styles and trends that are related to the design brief.

4. Sketching & Conceptualising: Develop the design concept(s) around the brief and research.

5. Reflection: Take breaks throughout the design process.

6. Repeat earlier steps.

7. Presentation: Choose to present only a select directions to the client or a whole collection.

8. Celebration: Drink beer, eat chocolate, sleep, start on next design. Or a combination. ;-)

What have been the highlight of your career so far?

My blog is a continuous highlight and I am forever grateful that it consistently brings in new clients and inspiration from the community. Close contenders would be my TEDx talk or working with Jerry Seinfeld.

What's the best part of your job?

Doing what I love and having the privilege of getting paid for it. And being able to do it from anywhere in the world.  

What is your favourite logo?

Good question. A logo that has always stuck in my mind is the Chase bank logo. It's not something that many people would say is their favorite but it's just so simple, so memorable, so timeless, so versatile and so very appropriate for a billion dollar global corporation. It ticks all the boxes in my book. 

Who is your favourite designer? 

I don't have a favorite designer. I see so many amazing designs and designers every day it's simply impossible to have a favorite. 

comments powered by Disqus