Brainstorm og idéværktøjer

Brainstorm og idéværktøjer

Arkiveret i kategorien Værktøjer d. 1. april 2012


Brainstorming er en proces, der er rigtig vigtig for grafisk design og kreativ problemløsning generelt. Der findes mange former for brainstorming og idégenerering og mindst lige så mange værktøjer, modeller og teknikker.

Brainstorming går ud på, at få så mange forskellige idéer som muligt på bordet i forbindelse med et projekt. Projektet behøver ikke at være noget der har nogen relation til grafisk design; det kan være alt fra forretningskoncepter, kampagner, til produkt designs og andre ting hvor der er en fordel ved en anderledes tankegang.

Vi har dog valgt at fokusere på brainstorming inden for grafisk design.

Det er en fordel at finde nogle man kommunikerer godt med – det behøver ikke at være nogen der tænker ens.

Det er vigtigt at man ikke holder sig tilbage, og at alle idéer kommer på bordet – i brainstorming processen er alle idéer lige gode, og alle idéer er lige meget værd.

 

1.0  Sammensatte nøgleord

Sammensatte

1.1

Find to eller flere ord at brainstorme udfra – altså to eller flere nøgleord.

1.2

Tag det første nøgleord og find på alle de ting, ord og synonymer du kan komme i tanke om,
og skriv dem nedenunder.

1.3

Gentag derefter med det andet kerneord, osv.

1.4

Du har nu to eller flere rækker med ting, ord og synonymer overfor hinanden.

1.5

Sidst skal man lave sammensatte ord udfra de valgte ord, og skabe helt nye referenceord,
der kan give grundidéen til et logo eller firmanavn med den helt rigtige værdi.

 

2.0 Mindmapping

Mindmap

2.1

Du skal tage udgangspunkt i et eller flere nøgle ord.

2.2

Tag et stykke blankt papir, gerne et stort stykke. (fx A3 eller SRA3)

2.3

Skriv så nøgleordet i midten og mindmap udfra dette ord. osv.

2.4

Ved hjælp af denne metode sikre du sammenhæng mellem nøgleordet og resten af ordene.

 

3.0 Gruppebrainstorm

Gruppebrainstorm

3.1

Sæt jer med lidt afstand til hinanden, så i ikke kan se hvad den anden tegner eller skriver.

3.2

Vælg derefter en der skal starte og, om det er med ord, eller tegninger.

3.3

Den der starter skriver fx et ord, eller laver starten på en tegning, og sender derefter papiret videre til en anden.

3.4

Næste person gør det samme til papiret har været rundt nogle gang og der er mange forskellige idéer at tage udgangspunkt i.

3.5

Hvis du/i ikke bliver tilfreds med processen, bør man starte forfra, evt. I andre omgivelser eller tage en kreativ inspirationspause.

 

4.0 Visuel fremgang

Visuel Fremgang

4.1

Find 3 -5 billeder, illustrationer, fonte, farver, fonte og lign., der efter din smag passer godt til.

4.2

Find så samme antal billeder, illustrationer, fonte, farver, fonte og lign., der efter din smag ikke passer så godt til.

4.3

Lav et overblik over elementer der kan bruges til at udvikle idéen mere.

 

5.0 Omvendt brainstorm

5.1

Alle idéer der er kommet på bordet i forbindelse med en idégenererings- eller brainstormingsmetode listes op, på en nemt overskuelig liste.

5.2

Start med første idé og find så, så mange fejl, mangler og svagheder som overhovedet muligt.

5.3

Noter alle fejl, mangler og svagheder der er fundet ved idéen, og gem dem.

5.4

Gør overstående ved alle idéer der bør arbejdes videre med, så der ikke er en fejl eller svaghed der er blevet overset.

5.5

Tjek alvorsgraden af evt. fejl, mangler og svagheder, og hold dem op i forhold til positive værdier.

Når du er færdig med en eller flere af teknikkerne, så udvælger du de bedste idéer og arbejder videre med dem.

 

Reklamemanden Alex F. Osborn, opfandt begrebet brainstorming, og CPS (Creative Problem Solving). Han har haft stor indflydelse på Buffalo State University, New York, hvor de har forsket i kreativitet i mere end 60 år.

Dette var bare en kort liste over brainstormingsteknikker vi godt kan lide at arbejde med. Der findes selvfølgelig mange flere, og der vil aldrig findes en rigtig måde at skabe idéer på. Nogle af idégenereringsmetoderne er bedre til nogle bestemte former for idégenerering.

Rigtig god fornøjelse med at afprøve teknikkerne.

Hvilke brainstormingsteknikker bruger du når du skal skabe unikke idéer?

comments powered by Disqus